30.8. - Založení funkční DA skupiny:
http://disharmony-elements.deviantart.com/

sbírka mini povídek 2. den

18. října 2014 v 20:07 | Purple |  Poviedky
Obloha se zatemnila. Dnes oblohu zbobily tmavé těžké mraky,které zakrývaly jakýkoliv sluneční paprsek,ideální pro poníky,kteří se neukazují na denním světle,nebo si troufnem říct i zářivějšího zítřku?

Opět zamíříme jako minule k hradu elementů. Poník,jenž zabil posledího svědka si pomalu utíral krev ze své oběti,pomalu se zvedl,obličej zahalen obrovskou kápí ze které vyčuhoval jen kousek černého čumáku. Něco mumlal,slovům nešlo rozumět,ale chvilku spatříme zelené světlo vycházející z vrchní strany hlavy,které jako plamínek pomalu tančila až k poníku,ležícím krvavě rozdrápán na popraskané podlaze,která teď do sebe vpíjela odkapávající krev,která zbyla z poníka.

Poník se konečně pohnul. Ladně se zhoupl v bocích a sundal si kapuci z hlavy,která odhalila dlouhou hustou fialovo černou hřívu s bílým konečkem,velké rudé,chladné a nebezpečné oči,vyceněné dlouhé tesáky s našpuleným čumáčkem a s ledovým výrazem ve tváři.

Představujem vám Purple Wish,nositelku elementu zrady,krutou vyysokou upírku,jenž se stala součástí disharmony party.

Dlouze se podívala,rudé oči upřené dopředu zíraly na plesnivou zeď v podzemí. Opět něco zamumlala a o krok ustoupila,ledový poryv se ji zapřel do těla a jen ji to lehce odvál vlasy dozadu,ale s jejím výrazem a postojem to ani nepohlo,jen se letmo podívala za sebe a pak už jen sledovala chvějící se kameny na zemi,které se vznesly do malého víru,jakmile se zeď před ní zachvěla vlnivě a ukázala skrytý vchod.

Konečně se upírka lehce zazubila,odhalila tak v celé kráse své dlouhé tesáky a vstoupila do husté tmy.
Když vystoupila,spatřila v jednom pokoji milé překvapení.
Svým zrakem na ní spočinula o hlavičku menší,šedá klisna, která měla v očích vypsáno překvapení a neskrývanou radost,která se ji letmo mihla v očích a zmizela v proudu jako řeka v jejich zářivě modrých očí,teď ji opět radost vystřídala se smutkem,ale snažila se ji skrýt,za chladným úsměvěm. Avšak šedá klisna se ani o krok nepohnula,slůvkem nezavadila,jen dál upřeně sledovala Purple Wish,dokud se nepohnula.
"Ahoj Starli" Purple se pokusila o úsměv a pomalu se přiblížila,lehce,jakoby se bála,že klisně před sebou ublíží.
"Kde jsou ostatní?" Konečně ze sebe vysoukala šedá klisna a trhla hlavou,což i zavlnilo její kratší černou hřívou s proužkem,ovšem dál upírala pohled na Purple.

Ano,představujem vám Starlight Twinkle,nositelku elementu smutku,nedílnou součásti disharmony party.

Purple Wish polkla. Upřeně hleděla na tělo Starlight a mírně zavrčela. Trhla hlavou,protože si uvědomila,že na tesácích měla zaschlou krev,poníženě sklopila oči před Starlight a ve svém upířím jazyce vysoukala nepatrnou omluvu,potom se pomalu jako černý stín zahalila do roucha noci a pověsila se na starý držák na plátna. Celá se obalila svýma velkýma křídlama,s dutými kostmi a patrnou tenkou bílou membránou,potaženou přes všechny kosti na křídlech.

Starlight jen sklopila uši,pomalu se podívala jedným oknem v místnosti,zrovna na Měsíc,jenž velkolepě zářil přes celou oblohu a společně z hvězdami utvářel nádherné velkolepé noční hvězdné divadlo.
Uvěřila vlastní patrné myšlence na kterou upřela celou sílu a rozsvítila roh,chtěla se teleportovat někam jinam,jen nechtěka rušit upírku,ví,že nikdy nespí,ale i upír si potřebuje odpočinout,proto se rozhodla najít ostatní elementy.
Konečně zatajila a zmírnila frekvenci dechu,jemně roztáhla kopýtka a upřeně hleděla před sebe,konečně ucítila známé škubání těla a obrovskou kouli energie,která ji pulzovala tělem až k rohu,pomaličku zamumlala a teleportovala se jinam,za sebou nechala jen černou,omazlou ránu,šklebící se na místě,kde předtím Starlight stála.
 

sbírka mini povídek 1. den

6. října 2014 v 20:43 | Purple |  Poviedky

----------------------------------------
Rozhodla jsem se přispět kapkou do mlýna,když už má upírka zastupuje element zrady(proto sem nic nepíše,na ni není spoleh)

Ale,jeliikož jsem dlouho nepsala a chybí mi to,rozhofla jsem se pro náš blog psát takéto mini povídky.
Snad nikoho neurazím,je to prostě(nejvíc tam bude Pur,páč vám nechcu krást postavy)

-----------------------------------------------------

"Představme si,že někde v dálce,za lesy a horami,řekami a pahorky je další les. Docela temný,plný příšer a neprobádaných tajů Země zvané Equestrie. Všude se dočtete jak neobyčejně tajuplná a přívětivá to zem obydlená poníky a jinou zvěří je,ale každá kniha má svou temnou stranu.
Někde,tam kdesi v tom lese,jenž jsme popsali na začátku příběhu žijí jiní poníci,nehodící se do vlídné společnosti a proto se jejich přáním stalo skrývat se upíranými zraky.
Křup,
Ozvalo se.
To už kráčíme lesem. Vzduch je tu těžký,kopýtka se bortí do měkké,studené země,jenž poukazuje ke větší obezřetnosti,ale nelelkujeme. Zastávka se nesmí dovolit,dál se musíme bortit zatuchlou zeminou,jenž mnohým poskytuje mnohem víc,než jen špatné nálady.
A už jsme tady. Rozhlédnem se a v dálce spatříme staré,popraskané rujny,jenž v minulosti musely skvostně stát,nedobytné,zářící,ukazujíc svou krásu okolnímu světu, avšak dnes už jsou střípkem dávno zapomenuté minulosti,ale v tomto lese není nic navíc. Podíváme se lépe a spatříme mírný pohyb nahoře. Máme dost odvahy podívat se dovnitř? Nakouknout,jen letmo,možná ano.
Ano je to tak,vítejme v sídle elementů znázorňující opak ideálu dnešního poníka. Vlastnosti,ukotvené v srdcích poníků,kteří plahočí životem ve stínech,hledajíc svůj osud.
Už není známo,která klisna nalezla toto sídlo pro jejich úmysly,ale za ty měsíce si to tu dosti šikovne zařídili.
V srdci trosek nalezneme starý taneční sál,rozsáhlý,plný prachu a špíny a někde tam právě stojí jak vznešený panovník kulatý opotřebovaný stůl a pár židlí se spousty krámy. Ano,nositelky elementů mají více věcí na práci,než shánět a ukklízet v troskách minulosti. Jdeme dál. Trosky vedou i dál po chodbách,sem tam narazíme na louče,či jiné svítící objekty,též i staré rozmazané obrazy,roztrhlé tapisérie a jiné skvosty nabízené hradem.
Vidíme pohyb. Někdo zahalen v plášti zabočuje do levého křídla rujen,více se už nepodíváme a zamíříme si to k ní. Osoba pomalu klape botkama o studenou popraskanou podlahu,zahalena rouškem klidné večerní oblohy zamíří do sklepa,tam je síť rozsáhlých tajných chodeb a vězení.
Někdo křupl a plesk,osoba se hrůzostrašně otočí a ve svitu naprosté tmy spatříme rudé žhnoucí oči. Nikdo nechápe jaký je to špatný pocit,až než se setká s ďáblem,nositelem všech špatností,jenž svět do sebe uzavírá.
Obrovským klapotem už jen stačíme zakřičet a úplná studená tma s mlhou nás pohltí.
Toto je konec světla,zítřky těch,co se schovávají za zdmi jiných.

Toto jsou elementy disharmonie.

Nádherné animace od Lei :3

5. října 2014 v 20:58 | Starlight |  fan arty
Abych alespoň trochu ocenila úžasnou snahu Lei,přidávám animace, které vytvořila, na tento blog! Trailer k novému filmu se, jak vidím, začíná pomale rýsovat. Těším se tedy na animaci zbývajících členek, ať je udělá kdokoli :)

 Elementy disharmonie

13. září 2014 v 15:49 | Starlight
Twilight se nedůvěřive podívala na Night Flare a potom mrkla na pět dalších poníků, kteří postávali za ní. Night se hrdě šklebila, ale Twilight to nedokázalo vyvést z míry. "Co to zase je? Co jsou zač?" zamračila se při pohledu na podivnou partičku. Night Flare si odrhnula modrofialovou hřívu z očí, pohrdavě se na Twilight usmála a ukázala na jednu z klisen, která stála vzadu celého týmu. "Purple Wish" představila ji Night Flare. Purple měla černou vlnitou hřívu s fialovými proužky a bílými konečky úhledně sčesanou pod kapuci tmavě černého pláště, který zakrýval její mrtvolně bledou srst. V obličeji měla kamenný neutrální výraz, a když modrá klisna vyslovila její jméno, sotva znatelně pokývala hlavou. Vedle ní postávala se svěšenou hlavou světle šedá klisna, jejíž černou hřívu prolínaly modré proužky. Kopýtkem smutně hrabala v zemi, ale své jméno vyslovila sama. "Starlight Twinkle", řekla tenkým hláskem.
Night Flare se usmála ještě víc při pohledu na pegasku, která máchala křídly nad její hlavou. "Mico Grey", představili ji. Tmavě šedá klisna s rozcuchanou žlutou hřívou se zašklebila a kopla do hlavy podivnou zebru, která stála pod ní. Starlight k ní přispěchala a podala jí kopýtko, hnědá kobylka se ho mlčky chytila, upravila si tmavě zelenou hřívu a zamračila se. "Asi jsem si zlomila kopýtko!" zařvala podrážděně. Starlight jen protočila panenkami a raději se vrátila na své místo. "Ále Ziberlee, koho to zajímá!" pronesla povýšeným tónem poslední členka týmu, oranžová pegaska s kudrnatou hřívou, která ladně poletovala nad hlavami všech přítomných. "A tohle je Adelaide", pronesla sladce Night Flare. Ta se na ni podívala, ale jen uraženě pokývala hlavou: "Nějak dlouho jsi o mě nemluvila!"
Twilight Sparkle na celý výjev udiveně zírala. "Takže ty mi ukážeš pět poníků, jednoho smutného, jednoho, který by tady nejraději nebyl, ten další je škodolibý, čtvrtý prolhan, poslední je šíleně sobecký a tvrdíš mi, že to má něco společnho se černou magií. Co je to za vtip?" rozčilovala se Twilight. Stále nechápala, co jí tím Night Flare chtěla naznačit. Když si však ještě jednou zopakovala vlastnosti přítomných poníků, spadla jí čelist údivem. "Elementy Disharmonie" špitla.

----------------------------------------

Takto nějak by mohlo vypadat setkání A6 a M6 :D

Gallery

31. srpna 2014 v 17:14 | Starlight

GALLERYGalerie, rubrika

Kam dál